Plantgezondheid

Duurzaamheid:
Naarmate de tijd verstrijkt een steeds belangrijker item.

Guano
Al eeuwenlang zijn mensen bezig de grond vruchtbaarder te maken om het eigen voedsel te verbouwen. Indianen gebruikte hiervoor al eeuwenlang Guano. Guano is een natuurlijke afzetting bestaande uit de gedroogde uitwerpselen van dieren, en was bekend om de hoge concentratie meststoffen die erin zit. De guano uit Chili bevat een zeer hoge concentratie natriumnitraat en werd daarom ook wel chilisalpeter genoemd. In de negentiende eeuw werd deze dierlijke organische meststof (vogelpoep) als kunstmest gezien. Het werkte immers vele malen beter en met minder werk om het te verspreiden. Vanaf 1840 kwam de handel in Guano op gang.

Al snel ontstond schaarste waardoor, ondanks kwaliteitsverlies, de prijzen stegen. Langzamerhand werden er alternatieven bedacht om het gat in de markt op te vullen. Rond 1870 werd het gebruik van Guano overgenomen door alternatieve producten.

Kunstmest
De opkomst van synthetische meststoffen zoals chilisalpeter, thomasslakkenmeel etc. was een feit. Goedkoper en een constante kwaliteit. Nu worden deze snelwerkende meststoffen genoemd. Hoe kunstig was het om dit soort producten te fabriceren. De hele wereldbevolking zou zo gevoed kunnen worden.

Twee eeuwen later
Het gebruik van synthetische kunstmest heeft een vlucht genomen waardoor het een industrie is geworden. Ook hier zullen voorraden op raken. Veel belangrijker is de uitwerking van deze manier van bemesten. We komen erachter dat we roofbouw plegen als het gaat om de gehalten organische stof in de bodem. Het bodemleven ook schade toegebracht. En juist het bodemleven, dat twee eeuwen geleden in optimale conditie was, is nu een beperkende factor geworden.

Conclusie:
Schimmels en bacteriën leven in symbiose met verreweg de meeste boomsoorten, plantensoorten en andere organismen.

Snelwerkende meststoffen zijn zouten. Schimmels en bacteriën kunnen niet leven in een zoute omgeving met als gevolg afsterving. Verbranding van een deel van de organische stof zorgt voor een milieu waar het bodemleven minder goed gedijd.

De impact van het neveneffect van het gebruik van te veel mineralen in de voedingsbodem wordt gruwelijk onderschat.
Waar twee eeuwen geleden de beperkende factor het gebrek aan snelwerkende mineralen in de grond was, geldt dat nu voor het bodemleven.

Hier komt het duurzaam omgaan met onze bodem om de hoek kijken! Wat te denken van plantaardige bemesting?

Arjen de Vries.

Een frisse blik op agro, tuin en groen

Hierbij introduceer ik vol trots een frisse inspiratiebron voor de laatste tips & tricks en goede en minder goede ervaringen van álles wat te maken heeft met de groene sector. Ik ben werkzaam bij Mertens, een leverancier voor agro, tuin en groen waar kennis op waarde wordt geschat en gedeeld.

Kennis delen kan op vele manieren. Ik hoop een bijdrage te leveren via deze blog. De titel van deze blog is tevens mijn visie:

Het is altijd groener dan de overkant!